Κατάγματα τάσης

Το κάταγμα τάσης  είναι μια  πλήρης ή μερική διακοπή του οστού, ως αποτέλεσμα της επαναλαμβανόμενης δύναμης που εφαρμόζεται σ΄αυτό. Αυτή η δύναμη είναι μικρότερη από εκείνη  που απαιτείται για την πλήρη διακοπή του οστού σε μια φυσιολογική κατάσταση φόρτισης, αλλά  όταν η ίδια  δύναμη, με τον καιρό ξεπεράσει  την ικανότητα του οργανισμού να αντιστέκεται σ΄αυτή,  έχει ως αποτέλεσμα  τη δημιουργία κατάγματος.

Περισσότερα...

Αιτίες καταγμάτων τάσης

Η αιτία του κατάγματος τάσης είναι πολυπαραγοντική. Κάθε περιστατικό που προκαλεί, είτε ασυνήθιστη δύναμη μέσω των οστών είτε μειωμένη οστική επούλωση, μπορεί να οδηγήσει σε κάταγμα τάσης.

Περισσότερα...

Διάγνωση καταγμάτων τάσης

 Οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας χρησιμοποιούν για τη διάγνωση των καταγμάτων τάσης :

Περισσότερα...

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour